Europa i Åbo - arkkitehtuurinäyttely, au - arkkitehtiuutiset 12/2011

Åbo Akademin tiloissa Arkenissa Turun tuomiokirkon kupeessa on esillä upea näyttelykokonaisuus, joka käsittelee arkkitehtuurihistorian aikasyvyyksiä. Hämmästyttävällä tavalla on yhdistetty eri vuosisadat ja eurooppalaiset rakennukset. Ajatuksia on havainnollistettu kiehtovilla malleilla ja kuvatauluilla, jotka tähtäävät siihen, että rakennuskulttuurissa ajallinen ulottuvuus tiedostettaisiin paremmin.

Näyttelyssä kolme lähtökohtaa on kytketty toisiinsa. Ensimmäinen osa koostuu Turku-tauluista. Toinen osa on laaja aakkostaulu, jossa pyritään hahmottamaan historiaa 3000 vuoden ajalta. Siinä aakkosten kirjaimiin kietoutuvat kristinuskon, Suomen, nykyajan ja tulevaisuuden rakennushistorialliset tarinat. Kolmas osa on näyttelyn takaseinä, joka esittelee Tampereen arkkitehtiosaston rakennushistorian opetusta. Siinä kytketään tiedon näkökulma historian ja eläytymisen näkökulmiin.

Arkkitehtuurihistorian professori Tore Tallqvist on vuosien mittaan opettanut arkkitehtiopiskelijoita hahmottamaan eri tavoin aikasyvyyksiä. Apuvälineinä toimivat historian käärmeet, kolmiot ja aakkoset ovat tuoneet selvyyttä rakennustyylien ja aikakausien sekamelskaan. Opiskelijoille on annettu työkalut rakennushistorian syvälliseen ymmärtämiseen. Rakennukset ja niiden suunnittelijat on järjestetty helpommin hahmotettavaan muotoon, jolloin jokaiselle on tarjottu mahdollisuus saada selkeämpi käsitys erittäin laajasta aiheesta.

- Säveltäjänä olisin tehnyt Eurooppa-sinfonian aiheesta.

- Huolimatta siitä, mitä arkkitehti, historioitsija tai filosofi tekee työkseen, hän tekee havaintoja, luokittelee havaintoja ja yrittää tarttua oleelliseen. Näyttelyssä oleellisinta on ajallinen syvyys. Se on sekä tiedon hankkimisen että arkkitehtuurin elämyksellisyyden lähtökohtana. Mikäli tämä ymmärretään, luodaan edellytykset elävälle rakennuskulttuurille.

Näyttelyn kolme mallia kertovat kolmesta eri aikaperspektiivistä. Eurooppa-malli kertoo rakennusopin historiasta, Turku-malli 900 vuoden aikajänteestä ja Tampere-malli 300 vuoden kokonaisuudesta. - Kun päättäjät tutustuvat näihin tietoihin, heillä on tietopohjaa, jonka perusteella he voivat harjoittaa arkkitehtuuripolitiikkaa käytännössä ja tehdä päätöksiä nykypäivänä.

Planssien esittämällä aikamatkalla samassa pisteessä kohtaavat eurooppalaisen rakennushistorian keskipiste v. 600 sekä nykyhetki. -Yleensä arkkitehtuurinäyttelyssä esitellään tiloja ja tilaratkaisuja, nyt on keskitytty ajallisen syvyyden esittämiseen.

Näyttelyn valmistumiseen on osallistunut yhteensä 388 nykyistä ja tulevaa arkkitehtia pienillä osillaan, mutta varsinaiseen näyttelytyöryhmään on kuulunut Tallqvistin lisäksi Marianna Verhe ja Ari Rahikainen, joiden ansiota ovat mm. näyttelyn koordinointi ja pienoismallit.

- Syy miksi näyttely on Turussa juuri nyt on se, että saimme Åbo Akademilta rahaa näyttelyn järjestämiseen yliopiston tiloissa. Tammikuun lopussa näyttely siirtyy Tampereelle Finlaysonin alueelle kevään ajaksi.

Tallqvist esittelee näyttelyä tammikuussa lauantaisin klo 11.30 suomeksi ja klo 12.15 ruotsiksi.

Tiltu Nurminen, arkkitehti SAFA Turku-SAFAn Paikallisasiamies

Europa-2

Creative Turku Facebook