Kaupunkisuunnittelua kesäkoulussa, au - arkkitehtiuutiset 9/2013

Kesakoulu-1

Arkkitehtuurin kansainvälinen kesäkoulu Turussa

Turku osallistui elokuun lopussa 10 päivää kestäneen kansainvälisen IFHP-kesäkoulun (International Federation of Housing and Planning) järjestämiseen. Yhteistyön toisena osapuolena oli Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä. Turun kaupunki on ollut mukana kesäkouluhankkeessa kuusi kertaa vuodesta 2006 lähtien.

Tällä kertaa aiheena oli 2000-luvun urbaani kortteli, jonka konkreettisena suunnittelukohteena oli Turun läntisessä keskustassa sijaitseva Saippua Centerin kortteli. Kyseinen tehdasrakennus on nykyäänkin erilaisten harrastustoimijoiden kuten jooga- ja tanssikoulujen käytössä. Rakennuksessa on myös pienliiketilaa mm. atk-yrityksiä ja valokuvaajia sekä varastotilaa.

Kesäkoulun työn kohteena olevaa korttelia haluttiin kehittää viihtyisämmäksi, helpommin lähestyttävämmäksi ja monipuolisemmaksi. Tarkoituksena oli tutkia alueen tulevaisuutta, sen luonnetta, turvallisuutta ja liikenteellisiä yhteyksiä. Kaupunki on aloittamassa alueen kaavoittamista ja sitä tehdään yhteistyössä kiinteistön omistajatahon kanssa. Opiskelijoilta toivottiin hyvinkin konkreettisia ideoita siitä, minkä tyyppistä toimintaa alueella kannattaisi kehittää.

Kesäkouluun osallistui arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun jatko-opiskelijoita mm. Japanista, Kiinasta, Kanadasta, Iranista sekä monesta Euroopan maasta. Kurssin tavoitteena oli opiskelijoiden kansainvälisyyden ja verkostoitumisen edistäminen, ammatti-identiteetin laajentaminen sekä hyvien käytäntöjen välittyminen.

Aihe oli varsin kompakti, mutta osallistujat käsittelivät sitä hyvinkin laajasta näkökulmasta koko kaupungin ja keskustan kannalta. Rakennussuunnitteluun liittyvien ehdotusten lisäksi työryhmät pohtivat myös keinoja, joilla uudistukset saadaan käytännössä aikaiseksi ja millaisella vaiheistuksella alueen kehitys voisi edetä.

Kurssilaiset tiedustelivat kaupungin kehitysvisioita

Kurssin alkumetreillä kaupunki kutsui yhteiseen keskustelutilaisuuteen naapuruston puutalokortteleissa asuvia ihmisiä, kansalaisjärjestöjen väkeä sekä tulevaisuuden kaupunkielämää ja kaupunkikulttuuria pohtineita henkilöitä.

Kurssilaiset kysyivät keskustelun aikana mm. onko kaupungin johdolla tai poliitikoilla lupauksia jonkin alueen kehittämisestä. Tai onko päättäjillä tarjota selkeitä kaupunkisuunnitteluun liittyviä visioita kaupunkilaisille.

He pohtivat myös mitkä arvot ohjaavat rakentamista - onko pääpaino vaikkapa selkeästi ekonomisilla vai ekologisilla näkemyksillä. Esimerkiksi Japanista löytyy paikkoja, joissa on unohdettu historialliset viisaudet siitä mille alueille on turvallista rakentaa. Taloudellisten syiden takia on kuitenkin otettu riskejä, joita ennen ei olisi otettu.

Ideat konkretisoituvat viestinnän keinoin

Aalto-yliopiston edustajana ja kurssin opettajana toimi Tuomas Ilmavirta ja hänen apunaan käytännön asioita järjesteli Turun kaavoitusyksikön arkkitehtiharjoittelija Christa Björklund.

Kaupungin puolelta kurssia ohjasi kaavoitusarkkitehti Paula Keskikastari, joka kertoi opiskelijoille alueen taustasta ja historiasta. Hänen mukaansa eri tyyppisistä kulttuureista tulleet ideat ja toimintatavat sopivat tällä kertaa erittäin hyvin yhteen ja osallistujat oppivat toisiltaan erilaisia työtapoja suunnitteluaiheen käsittelyyn. Ongelmakohtia katsottiin eri näkökulmista monipuolisesti.

“Osa ryhmistä oli haastatellut naapurialueen asukkaita ja esitteli kommentteja alueeseen liittyvissä valokuvissa puhekuplien avulla. Esitykset olivat hyvin havainnollisia. Yksikin kuva kertoo paljon vahvoja viestejä ja esille tulikin hyviä viestinnän keinoja, miten asioista kerrotaan esimerkiksi päättäjille ja muille suunnitteluun liittyville tahoille”, kertoi Keskikastari.

Myös kiinteistön edustaja kiinnostui ehdotuksista ja suhtautui suunnitelmiin erittäin positiivisesti.

Miksi tulla kesäkouluun Turkuun?

Puolalainen opiskelia kertoi näkemyksensä kuinka jokaisessa maassa on omat erilaiset tapansa tilojen hahmotuksessa ja kuinka hän halusi oppia muita lähestymistapoja suunnitteluun oman maansa perinteen lisäksi. Skandinaaviset maat olivat olleet aina hyvänä esimerkkinä tilasuunnittelusta.

Hollantilainen opiskelija oli opiskellut kotimaassaan kiinteistöhallintoa ja totesi että tämän vuoden teema urbaanista korttelista sopi hyvin täydentämään hänen opintojaan. Lisäksi hän halusi toki oppia tuntemaan ihmisiä eri puolilta maailmaa.

Iranilaissyntyisen Tukholmassa opiskelevan nuoren naisen mielestä tällaisessa kokoonpanossa voi myös tutkailla omaa urasuuntautumistaan vertaillessaan muiden opiskelijoiden kokemuksia.
Intialaissyntyinen opiskelija oli taasen osallistunut Kalifornian Yliopistossa esteettömyyskilpailuun ja saanut matkusstipendejä tutkiakseen miten saavutettavuus kaikille ihmisille toteutuu käytännössä eri maissa.

Kiinalainen opiskelija tiivisti varmastikin monen ajatukset siitä, että on tärkeää että suunnittelija vierailee monessa ulkomaisessa kaupungissa saadakseen laajaa näkemystä. Hän korosti myös vierailijoiden ja kohdekaupungin välistä kommunikaatiota. “Opimme paljon toisiltamme ja ehkä Turkukin oppii myös meiltä.”

Tiltu Nurminen

Kesakoulu-1

Creative Turku Facebook