ptyjulkisivu

Luonnosvaiheessa arkkitehti kuuntelee asiakkaan toiveita ja tarpeita ja tekee ehdotuksia niiden pohjalta.

Muutaman tapaamisen aikana saadaan ehdotusten ja keskustelujen pohjalta seulottua ne tärkeimmät ideat ja ajatukset, joiden pohjalta aletaan miettimään tarkempia ratkaisuja.

Tonttiin liittyviä suunnitelmia voi katsastaa vaikkapa 1:200 mittakaavassa, jossa on helpompi hahmottaa rakennuksen liittymistä ympäristöön ja mahdollisten piharakennusten tai autotallien sekä olemassa olevien kasvien suhdetta toisiinsa.

Kun tilojen sijainnit, rakennuksen pinta-ala ja sijainti tontilla sekä julkisivut on saatu sellaiseen muotoon, että sekä suunnittelija ja asiakas ovat tyytyväisiä, alkaa rakennuslupavaiheen suunnittelu.

Useimmiten omakotitalon kuvat piirretään 1:100 mittakaavassa rakennusvalvontaa varten, mutta yleensä taloa tutkitaan myös 1:50 tarkkuudella, joilloin esitetään mm. eri kalustusvaihtoehdot, joista asukas pääsee käsiksi tilan tuntuun ja mielikuviin huoneiden koosta ja yhteyksistä toisiinsa.

Kun rakennuslupakuvat on toimitettu viranomaisille voi suunnittelua jatkaa työpiirustustasolla.

 

Tilaamalla arkkitehdilta keittiö-, ovi-, ikkuna- tai kylpyhuoneen sekä saunan kalustekaaviot, voi sen jälkeen helpommin kilpailuttaa eri kaluste- ja materiaalitoimittajia.

Myös sisustussuunnitelmat, kuten lattia- ja seinämateriaalit ja eri pintojen sävyt voi sisällyttää väri- ja materiaalisuunnitelmaan.

Mitä tarkemmat suunnitelmat ovat käytössä kilpailutuksessa, sitä selkeämmin ja luotettavammin erot tulevat esiin tarjouksissa.

Työpiirustusvaiheen suunnitelmat tulostetaan useimmiten 1:20 tai 1:10 mittakaavassa.

keitti

 

Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos ikkunoita siirretään, täytyy ottaa huomioon väliseinien ja kalusteiden paikat sisäpuolella. 

Jos ovia suurennetaan, huonekorkeutta lisätään tai kattomuotoa kallistetaan, on näillä kaikilla tekijöillä vaikutusta paitsi rakennuksen ulkonäköön myös sisäisiin toimintoihin kuten portaisiin, aukkojen korkeuksiin tai sallittuun rakennusoikeuteen sisältyvään pinta-alaan.

 

Ammattilainen pystyy huomioimaan nämä kaikki osatekijät ja hallitsemaan kokonaisuutta asiakkaan puolesta.

Arkkitehdin voi palkata myös pääsuunnittelijaksi talon rakentamisen ajaksi työmaavaiheeseen.

Silloin hän sovittaa yhteen ja tarkistaa eri erikoissuunnittelijoiden suunnitelmat lvi-suunnitelmista sähkö- ja rakennesuunnitelmiin.

Taloa ei tarvitse osata rakentaa ihan itse alusta loppuun.

Koko arkkitehtisuunnitelman voi myös kilpailuttaa rakennusliikkeillä ja useimmat talopakettiyritykset ovat myös valmiita antamaan tarjouksensa valmiista suunnitelmasta.

Koko projektin voi tilata avaimet käteen –periaatteella, vaikka piirustukset olisi tehty yksilöllisesti omien pitkäaikaisten haaveiden mukaisesti.

Creative Turku Facebook